Home Partnerzy

Partnerzy

Już na samym początku projekt Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego otrzymał bardzo ważne wsparcie od Muzeum Warszawy i Korczakianum (pracowni Muzeum Warszawy) oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. W 2019 roku obie instytucje podpisały z Konsorcjum Janusza Korczaka –  listy intencyjne, w których wyraziły wolę współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy o życiu, dokonaniach i myśli Janusza Korczaka. Zarówno Muzeum Warszawy, jak i Żydowski Instytut Historyczny nie tylko udostępniły swoje korczakowskie zasoby, ale okazały się bardzo pomocne w merytorycznych pracach nad Repozytorium.

 

mw.png

muzeumwarszawy.pl

Muzeum Warszawy zbiera, bada i udostępnia rzeczy warszawskie. Wystawa główna wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiadać o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej Warszawy. Kolekcja Muzeum Warszawy to ponad 300 000 obiektów, które były uczestnikami i świadkami wydarzeń, składających się na historię miasta.

Oprócz siedziby głównej Muzeum Warszawy posiada 9 lokalizacji, które kształtują swój program niezależnie: obok wystaw stałych organizują warsztaty, spotkania, wykłady, zajęcia rodzinne czy koncerty. Jednym z takich miejsc jest pracownia Muzeum Warszawy - Korczakianum, znajdujący się w dawnym budynku Domu Sierot, kierowanym przez Janusza Korczaka. Ośrodek gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące spuściznę życiową Korczaka – jego biografię osobistą, dorobek pisarski, dzieje instytucji przezeń tworzonych i współtworzonych, losy ludzi z najbliższego kręgu, polską i zagraniczną recepcję dzieła oraz postaci.

korczakianum.muzeumwarszawy.pl

 

zih.png

www.jhi.pl

Żydowski Instytut Historyczny to jedna z czołowych na świecie placówek naukowo-badawczych, zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. W swoich zbiorach posiada siedem milionów stron różnorakich dokumentów. Najważniejszą częścią zbiorów jest Archiwum Podziemnego Getta Warszawskiego, zwane też Archiwum Ringelbluma, utworzone jesienią 1940 roku świadectwo o Zagładzie Żydów polskich. Żydowski Instytut Historyczny rozwija największą w Polsce bibliotekę judaistyczną, której księgozbiór liczy ponad 85 tysięcy woluminów, w tym kilka tysięcy starodruków i rękopisów. Ponadto Instytut chroni i konserwuje kolekcję ponad piętnastu tysięcy dzieł sztuki. Prowadzi też działalność edukacyjną, kulturalną i wydawniczą. Szczególnym zadaniem ŻIH jest rozwój działalności genealogicznej. Dla wielu osób z całego świata szukających swych korzeni archiwa Instytutu oraz doświadczenie i wiedza pracowników są nieocenioną pomocą.

---2---

Idea stworzenia Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego została przyjęta z ogromną życzliwością przez wiele instytucji kultury i nauki, które dysponują zbiorami korczakowskimi i chętnie je udostępniły. Serdecznie za to dziękujemy.

Instytucje, które udostępniły na potrzeby Repozytorium swoje zbiory lub których zbiory prezentujemy na podstawie otwartych licencji (kolejność alfabetyczna):

1. Archiwum Państwowe w Warszawie: www.warszawa.ap.gov.pl

2. Archiwum Polskiej Akademii Nauk: www.archiwum.pan.pl

3. Biblioteka Jagiellońska: bj.uj.edu.pl

4. Biblioteka Narodowa: www.bn.org.pl

5. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu: lib.amu.edu.pl

6. Centralne Archiwum Wojskowe (Wojskowe Biuro Historyczne): wbh.wp.mil.pl/pl

7. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki: www.gbl.waw.pl

8. Janusz Korczak Association of Canada: www.januszkorczak.ca

9. Muzeum Etnograficzne w Toruniu: etnomuzeum.pl

10. Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum): www.ushmm.org

11. Muzeum Książki Dziecięcej przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego: www.koszykowa.pl/index.php

12. Muzeum Niepodległości w Warszawie: muzeum-niepodleglosci.pl

13. Muzeum Warszawy, pracownia Korczakianum: muzeumwarszawy.pl; korczakianum.muzeumwarszawy.pl

14. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma: www.jhi.pl

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2020 - nowy wymiar”.

---3---

Public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland "Public Diplomacy 2020: New Dimension” funding programme.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on users' end devices. Cookies can be controlled using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies. More information is included in the website's privacy policy.