Home Prywatność

Prywatność

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe.

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

II ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera.

2. Przechowujemy następujące informacje:

a. publiczny adres IP oraz nazwę komputera, z którego wysyłane jest zapytanie,

b. czas nadejścia zapytania,

c. pierwszy wiersz żądania http,

d. kod odpowiedzi http,

e. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

f. informacje o przeglądarce użytkownika.

3. Danych tych nie kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego i nie wykorzystujemy ich do profilowania użytkowników. Wykorzystujemy je jedynie w celach statystycznych, aby dowiedzieć się:

a. które strony odwiedzane są najczęściej,

b. jakie przeglądarki stron WWW są stosowane,

c. czy struktura strony nie zawiera błędów (czy strona wyświetliła się poprawnie).

Do opracowań statystycznych wykorzystujemy narzędzia Piwik oraz Google Analytics.

III OKRES ARCHIWIZOWANIA

1. Logi przechowywane są nie dłużej niż przez 5 lat. Dostęp do tych informacji posiadają tylko uprawnieni Administratorzy Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IV INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

---2---

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

6. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja pomocy lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Użytkownika.

2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.

3. Dane osobowe, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania. W zakresie procesu przetwarzania swoich danych Użytkownik posiada uprawnienia:

a. dostępu do danych,

b. sprostowania danych,

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności. Aktualizacje i uzupełnienia publikowane są na naszej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie.

VII ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

1. Serwis Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko serwisu Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe.

---3---

Public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland "Public Diplomacy 2020: New Dimension” funding programme.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on users' end devices. Cookies can be controlled using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies. More information is included in the website's privacy policy.