Home Współpraca

Współpraca

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe to przedsięwzięcie długofalowe, które wymaga zaangażowania różnych instytucji, stowarzyszeń i ekspertów z całego świata. Powinno być miejscem żywym, stale rozwijającym się, wzbogacającym swoje zasoby i funkcjonalności. Dlatego zachęcamy do włączenia się w jego utrzymanie i rozwój. Serdecznie zapraszamy do współpracy nad tworzeniem Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego zarówno instytucje, jak i osoby prywatne.

Repozytorium można wesprzeć na kilka sposobów: angażując się merytorycznie, pomagając poszerzać zbiory, a także stając się darczyńcą.

Wsparcie merytoryczne

Społeczność korczakowska jest aktywna na całym świecie, pielęgnując spuściznę Janusza Korczaka oraz dbając o to, by jego idee nie zostały zapomniane. Badacze, historycy, muzealnicy, pedagodzy, psycholodzy, działacze społeczni chronią dorobek Korczaka i z niego czerpią, starając się znaleźć współczesne praktyczne zastosowanie dla jego koncepcji i rozwiązań. Zachęcamy całą społeczność korczakowską do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Może któryś z opisów obiektów znajdujących się w Repozytorium wymaga korekty lub uzupełnienia? Może warto byłoby umieścić tu link do ciekawego artykułu czy publikacji? A może pojawiają się pomysły na wzbogacenie Repozytorium: rozszerzenie o nowe funkcje, sekcje, działy? Jesteśmy otwarci na propozycje, uwagi i nowe materiały. Piszcie do nas:

jerrynussbaum@gmail.com

ckc@uw.edu.pl

Poszerzanie zbiorów

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe to projekt zaplanowany na wiele lat. Zbiory Repozytorium będą stale rozszerzane o nowe obiekty. Jeśli dysponujecie zbiorami związanymi z życiem i dorobkiem Janusza Korczaka, zachęcamy do podzielenia się nimi: udostępnijcie je w naszym Repozytorium.

---2---

Jeśli wiecie o dokumentach, fotografiach czy publikacjach, których w Repozytorium brakuje, pomóżcie nam je pozyskać. Piszcie do nas:

jerrynussbaum@gmail.com

ckc@uw.edu.pl

Wsparcie finansowe

Można też zostać darczyńcą przekazując środki finansowe na techniczne utrzymanie Repozytorium, jego rozwój informatyczny (nowe funkcje) i merytoryczny (kwerendy w Polsce i za granicą) kontaktując się z jednym z członków Konsorcjum.

---3---

Public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland "Public Diplomacy 2020: New Dimension” funding programme.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on users' end devices. Cookies can be controlled using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies. More information is included in the website's privacy policy.